نرم افزار چند رسانه‌ای و جامع درس هندسه جبری، شاخه‌ی پایه‌های گروبنر با محیط کاملا گرافیکی و همراه با بخش‌های گوناگون که برای دانشکده ریاضی دانشگاه تهران طراحی و پیاده‌سازی شده است.

1