وب‌سایت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شایگانه به صورت واکنش‌گرا به همراه پلتفرم ایجاد آزمون‌های روانشناختی و آزمون‌گیری از مخاطبین پیاده‌سازی گردید.

websitelogo