وب‌سایت صنایع تولیدی ساحل به صورت واکنش گرا و با قالب اختصاصی در دو زبان انگلیسی و فارسی به منظور معرفی شرکت و محصولات این مجموعه طراحی شده است.

Sahelsite