با توجه به طراحی وب‌سایت صنایع تولیدی ساحل توسط رادوین، کاتالوگ این مجموعه نیز کاملا متوازن با سایت این شرکت در قالب دفترچه‌ی A4 طراحی شده است.

sahelcata