این اپلیکیشن با نام موقت مدیریت رستوران، اپلیکیشنی دو سویه برای سفارش آنلاین توسط مشتری (به صورت سفارش از خانه و یا سفارش در محیط رستوران به سبک رستوران‌های مدرن و بدون گارسون) و در عین حال مدیریت سفارش‌ها توسط مدیر رستوران می‌باشد و در آینده‌ای نزدیک توسط رادوین منتشر خواهد شد.

icon