وب‌سایت انتشارات Hi English که اولین ماهنامه آموزشی انگلیسی در ایران می‌باشد، در سال ۱۳۹۴ طراحی و پیاده‌سازی گردید. سایت مذکور دارای فروشگاه اینترنتی نیز می‌باشد که به کاربران اجازه می‌دهد تا ماهنامه‌های این انتشارات را خریداری نموده و همچنین فایل‌های آموزشی مربوط به ماهنامه را دانلود نمایند.

hi