وب‌سایت برای بیمارستان آپادانا به صورت واکنش‌گرا برای همه‌ی پلتفرم‌ها و به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی جهت اطلاع‌رسانی به مخاطبان و بیماران در تابستان 1394 پیاده‌سازی گردید.

b1